„Bo znosicie, jesli was kto zniewala, jesli was kto pożyra, jesli kto bierze, jesli się kto wywyższa, jesli kto was w lice bije.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 11,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,3

Biblia Warszawska

Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,3

Biblia Brzeska

Bez miłości, nie trzymający przymierza, potwarce, niepowściągliwi, okrutni, dobrych niemiłujący.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,3

Biblia Gdańska

Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący,
2 Tymoteusza 3,3

Biblia Tysiąclecia

bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni,
2 List do Tymoteusza 3,3

Biblia Jakuba Wujka

bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości,
2 List do Tymoteusza 3,3

Nowa Biblia Gdańska

Bez serca, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, dzicy, nie kochający dobra,
Drugi list do Tymoteusza 3,3

Biblia Przekład Toruński

Bez naturalnych uczuć, niedotrzymujący umów, oszczerczy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre,
2 List do Tymoteusza 3,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych;
II List do Tymoteusza 3,3

American Standard Version

without natural affection, implacable, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,
2 List do Tymoteusza 3,3

Clementine Vulgate

sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate,
2 List do Tymoteusza 3,3

King James Version

Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
2 List do Tymoteusza 3,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι
2 List do Tymoteusza 3,3

Young's Literal Translation

without natural affection, implacable, false accusers, incontinent, fierce, not lovers of those who are good,
2 List do Tymoteusza 3,3

World English Bible

without natural affection, unforgiving, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,
2 List do Tymoteusza 3,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić