„Kto daje ubogiemu, nie będzie miał niedostatku; ale kto od niego odwraca oczy swe, wielkie przeklęstwa nań przyjdą.”

Biblia Gdańska: Przypowieści Salomonowych 28,27

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,13

Biblia Warszawska

Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,13

Biblia Brzeska

Jesli jesteśmy niewiernymi, wszakoż on trwa wiernym, zaprzeć samego siebie nie może.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,13

Biblia Gdańska

Jeźliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może.
2 Tymoteusza 2,13

Biblia Tysiąclecia

Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
2 List do Tymoteusza 2,13

Biblia Jakuba Wujka

jeśli nie wierzymy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może.
2 List do Tymoteusza 2,13

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli jesteśmy niewierni - on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie.
Drugi list do Tymoteusza 2,13

Biblia Przekład Toruński

Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może.
2 List do Tymoteusza 2,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może.
II List do Tymoteusza 2,13

American Standard Version

if we are faithless, he abideth faithful; for he cannot deny himself.
2 List do Tymoteusza 2,13

Clementine Vulgate

si non credimus, ille fidelis permanet, negare seipsum non potest.
2 List do Tymoteusza 2,13

King James Version

If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.
2 List do Tymoteusza 2,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι εαυτον ου δυναται
2 List do Tymoteusza 2,13

Young's Literal Translation

if we are not stedfast, he remaineth stedfast; to deny himself he is not able.
2 List do Tymoteusza 2,13

World English Bible

If we are faithless, he remains faithful -- he can't deny himself.
2 List do Tymoteusza 2,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić