„Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 44,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,9

Biblia Warszawska

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,9

Biblia Brzeska

Który zachował nas i wezwał wezwaniem świętym, nie z uczynków naszych, ale z swego przejźrzenia i łaski, która nam jest dana w Krystusie Jezusie, przed czasy wiekuistemi.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,9

Biblia Gdańska

Który nas zbawił i powołał powołaniem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznemi.
2 Tymoteusza 1,9

Biblia Tysiąclecia

On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
2 List do Tymoteusza 1,9

Biblia Jakuba Wujka

który nas wybawił i wezwał wezwanim swym świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi.
2 List do Tymoteusza 1,9

Nowa Biblia Gdańska

On nas zbawił oraz powołał świętym wezwaniem, nie z powodu naszych uczynków, ale według swojego postanowienia i łaski, danej nam przed wiecznymi czasami w Chrystusie Jezusie.
Drugi list do Tymoteusza 1,9

Biblia Przekład Toruński

Który nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami,
2 List do Tymoteusza 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
II List do Tymoteusza 1,9

American Standard Version

who saved us, and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before times eternal,
2 List do Tymoteusza 1,9

Clementine Vulgate

qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, qu data est nobis in Christo Jesu ante tempora scularia.
2 List do Tymoteusza 1,9

King James Version

Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
2 List do Tymoteusza 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

του σωσαντος ημας και καλεσαντος κλησει αγια ου κατα τα εργα ημων αλλα κατ ιδιαν προθεσιν και χαριν την δοθεισαν ημιν εν χριστω ιησου προ χρονων αιωνιων
2 List do Tymoteusza 1,9

Young's Literal Translation

who did save us, and did call with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, that was given to us in Christ Jesus, before the times of the ages,
2 List do Tymoteusza 1,9

World English Bible

who saved us, and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before times eternal,
2 List do Tymoteusza 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić