„Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz składa swe życie za owce.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Jana 10,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,3

Biblia Warszawska

Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy;
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,3

Biblia Brzeska

Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków swoich z czystym sumnieniem, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,3

Biblia Gdańska

Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystem sumieniu, że cię bez przestanku wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie,
2 Tymoteusza 1,3

Biblia Tysiąclecia

Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć -
2 List do Tymoteusza 1,3

Biblia Jakuba Wujka

Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,
2 List do Tymoteusza 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Mam wdzięczność dla Boga, któremu z dala od przodków służę w czystym sumieniu, gdy nieustannie, dniem i nocą, mam o tobie pamięć w moich prośbach.
Drugi list do Tymoteusza 1,3

Biblia Przekład Toruński

Wdzięczny jestem Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie o tobie wspominam w moich prośbach do Boga, nocą i dniem.
2 List do Tymoteusza 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
II List do Tymoteusza 1,3

American Standard Version

I thank God, whom I serve from my forefathers in a pure conscience, how unceasing is my remembrance of thee in my supplications, night and day
2 List do Tymoteusza 1,3

Clementine Vulgate

Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die
2 List do Tymoteusza 1,3

King James Version

I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;
2 List do Tymoteusza 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χαριν εχω τω θεω ω λατρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ως αδιαλειπτον εχω την περι σου μνειαν εν ταις δεησεσιν μου νυκτος και ημερας
2 List do Tymoteusza 1,3

Young's Literal Translation

I am thankful to God, whom I serve from progenitors in a pure conscience, that unceasingly I have remembrance concerning thee in my supplications night and day,
2 List do Tymoteusza 1,3

World English Bible

I thank God, whom I serve as my forefathers did, with a pure conscience. How unceasing is my memory of you in my petitions, night and day
2 List do Tymoteusza 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić