„A dla tego wykorzenię narody, a zamki ich poborzę, popsuję ulice ich, tak iż tamtędy żaden nie przejdzie; miasta ich spustoszone są tak barzo, iż żadnego nie masz coby tam mieszkał.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 3,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Warszawska

Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Brzeska

Abowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Gdańska (1632)

(Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie).
2 Koryntów 5,7

Biblia Gdańska (1881)

(Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie).
2 Koryntów 5,7

Biblia Tysiąclecia

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
2 List do Koryntian 5,7

Biblia Jakuba Wujka

(abowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie),
2 List do Koryntian 5,7

Nowa Biblia Gdańska

(gdyż żyjemy z powodu wiary, a nie z powodu wyglądu).
Drugi list do Koryntian 5,7

Biblia Przekład Toruński

Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi.
2 List do Koryntian 5,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

(Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.)
II List do Koryntian 5,7

American Standard Version

(for we walk by faith, not by sight);
2 List do Koryntian 5,7

Clementine Vulgate

(per fidem enim ambulamus, et non per speciem) :
2 List do Koryntian 5,7

King James Version

For we walk by faith, not by sight:)
2 List do Koryntian 5,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια πιστεως γαρ περιπατουμεν ου δια ειδους
2 List do Koryntian 5,7

Young's Literal Translation

for through faith we walk, not through sight --
2 List do Koryntian 5,7

World English Bible

for we walk by faith, not by sight.
2 List do Koryntian 5,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić