„Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 3,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,5

Biblia Warszawska

A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,5

Biblia Brzeska

Przy tym ten, który nas stworzył ku temu, jestci Bóg, który też nam dał zadatek Ducha.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,5

Biblia Gdańska

A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jestci Bóg, który nam też dał zadatek Ducha.
2 Koryntów 5,5

Biblia Tysiąclecia

A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
2 List do Koryntian 5,5

Biblia Jakuba Wujka

A który nas na toż sprawuje, Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
2 List do Koryntian 5,5

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Tym, co nas do tego sam sobie zjednał - jest Bóg, który daje nam też zadatek Ducha.
Drugi list do Koryntian 5,5

Biblia Przekład Toruński

A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek Ducha.
2 List do Koryntian 5,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał Ducha jako zadatek.
II List do Koryntian 5,5

American Standard Version

Now he that wrought us for this very thing is God, who gave unto us the earnest of the Spirit.
2 List do Koryntian 5,5

Clementine Vulgate

Qui autem efficit nos in hoc ipsum, Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus.
2 List do Koryntian 5,5

King James Version

Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.
2 List do Koryntian 5,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε κατεργασαμενος ημας εις αυτο τουτο θεος ο και δους ημιν τον αρραβωνα του πνευματος
2 List do Koryntian 5,5

Young's Literal Translation

And He who did work us to this self-same thing [is] God, who also did give to us the earnest of the Spirit;
2 List do Koryntian 5,5

World English Bible

Now he who made us for this very thing is God, who also gave to us the down payment of the Spirit.
2 List do Koryntian 5,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić