„Więc wychodźmy do niego, na zewnątrz obozu, oznajmiając jego obelgę.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 13,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,3

Biblia Warszawska

Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,3

Biblia Brzeska

Jesliże będziemy nalezieni przyobleczeni, a nie nagiemi.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,3

Biblia Gdańska (1632)

Jeźliż tylko przyobleczonymi a nie nagimi znalezieni będziemy.
2 Koryntów 5,3

Biblia Gdańska (1881)

Jeźliż tylko przyobleczonymi a nie nagimi znalezieni będziemy.
2 Koryntów 5,3

Biblia Tysiąclecia

o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy.
2 List do Koryntian 5,3

Biblia Jakuba Wujka

jeśliż jedno obleczonymi, a nie nagimi będziemy nalezieni.
2 List do Koryntian 5,3

Nowa Biblia Gdańska

O ile tylko nie będziemy znalezieni nagimi, a przyobleczonymi.
Drugi list do Koryntian 5,3

Biblia Przekład Toruński

Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy zostaniemy znalezieni.
2 List do Koryntian 5,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy.
II List do Koryntian 5,3

American Standard Version

if so be that being clothed we shall not be found naked.
2 List do Koryntian 5,3

Clementine Vulgate

si tamen vestiti, non nudi inveniamur.
2 List do Koryntian 5,3

King James Version

If so be that being clothed we shall not be found naked.
2 List do Koryntian 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειγε και ενδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα
2 List do Koryntian 5,3

Young's Literal Translation

if so be that, having clothed ourselves, we shall not be found naked,
2 List do Koryntian 5,3

World English Bible

if so be that being clothed we will not be found naked.
2 List do Koryntian 5,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić