„A jeśli rzecze Idumea: Jesteśmy skażeni, ale wróciwszy się zbudujemy, co jest zepsowano, to mówi PAN zastępów: Ci budować będą, a ja rozwalę. I nazowią je granicami niezbożności, i ludem, na który się rozgniewał PAN aż na wieki.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Malachiasza 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,7

Biblia Warszawska

Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam ewangelię?
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,7

Biblia Brzeska

Izalim zgrzeszył, żem samego siebie uniżył, abyście byli wywyższeni, a iżem darmo ewanjeliją Bożą przepowiedał wam?
2 List św. Pawła do Koryntian 11,7

Biblia Gdańska (1632)

Izalim się grzechu dopuścił, żem samego siebie uniżył, abyście wy byli wywyższeni, a żem wam darmo Ewangieliję Bożą opowiadał?
2 Koryntów 11,7

Biblia Gdańska (1881)

Izalim się grzechu dopuścił, żem samego siebie uniżył, abyście wy byli wywyższeni, a żem wam darmo Ewangieliję Bożą opowiadał?
2 Koryntów 11,7

Biblia Tysiąclecia

Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą?
2 List do Koryntian 11,7

Biblia Jakuba Wujka

Abo izalim grzechu się dopuścił, samego siebie uniżając, abyście wy byli wywyższeni? iżem wam darmo Ewanielią Bożą przepowiadał?
2 List do Koryntian 11,7

Nowa Biblia Gdańska

Czy popełniłem błąd, uniżając samego siebie, ponieważ bez powodu ogłosiłem wam dobrą nowinę Boga, abyście wy zostali wywyższeni?
Drugi list do Koryntian 11,7

Biblia Przekład Toruński

Czy popełniłem grzech, poniżając samego siebie, abyście wy zostali wywyższeni, że za darmo głosiłem wam jako dobrą nowinę Ewangelię Boga?
2 List do Koryntian 11,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż popełniłem grzech, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo głosiłem wam ewangelię Bożą?
II List do Koryntian 11,7

American Standard Version

Or did I commit a sin in abasing myself that ye might be exalted, because I preached to you the gospel of God for nought?
2 List do Koryntian 11,7

Clementine Vulgate

Aut numquid peccatum feci, meipsum humilians, ut vos exaltemini ? quoniam gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis ?
2 List do Koryntian 11,7

King James Version

Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
2 List do Koryntian 11,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η αμαρτιαν εποιησα εμαυτον ταπεινων ινα υμεις υψωθητε οτι δωρεαν το του θεου ευαγγελιον ευηγγελισαμην υμιν
2 List do Koryntian 11,7

Young's Literal Translation

The sin did I do -- myself humbling that ye might be exalted, because freely the good news of God I did proclaim to you?
2 List do Koryntian 11,7

World English Bible

Or did I commit a sin in humbling myself that you might be exalted, because I preached to you God's gospel for nothing?
2 List do Koryntian 11,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić