„I odpowiadał mu Absalom: Zdadzą mi się mowy twe dobre i sprawiedliwe. Ale nie masz, kto by cię wysłuchał od króla wysadzony. I mawiał Absalom:”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 15,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Warszawska

Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli; albowiem wiarą stoicie.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Brzeska

Nie iżebyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy słudzy wesela waszego; abowiem wiarą stoicie.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Gdańska

Nie iżbyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy pomocnikami wesela waszego; bo wiarą stoicie.
2 Koryntów 1,24

Biblia Tysiąclecia

Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą wasza, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie.
2 List do Koryntian 1,24

Biblia Jakuba Wujka

nie że panujemy wierze waszej, ale jesteśmy pomocniki wesela waszego - abowiem wiarą stoicie.
2 List do Koryntian 1,24

Nowa Biblia Gdańska

Nie dlatego, że jesteśmy władcami waszej wiary, lecz dlatego, że jesteśmy pomocnikami waszej radości; bowiem stoicie wiarą.
Drugi list do Koryntian 1,24

Biblia Przekład Toruński

Nie żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami dla waszej radości; albowiem wiarą stoicie.
2 List do Koryntian 1,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości; wiarą bowiem stoicie.
II List do Koryntian 1,24

American Standard Version

Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.
2 List do Koryntian 1,24

Clementine Vulgate

non quia dominamur fidei vest, sed adjutores sumus gaudii vestri : nam fide statis.
2 List do Koryntian 1,24

King James Version

Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.
2 List do Koryntian 1,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε
2 List do Koryntian 1,24

Young's Literal Translation

not that we are lords over your faith, but we are workers together with your joy, for by the faith ye stand.
2 List do Koryntian 1,24

World English Bible

Not that we have lordship over your faith, but are fellow workers with you for your joy. For you stand firm in faith.
2 List do Koryntian 1,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić