„Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem,”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Piotra 4,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Warszawska

Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie "Tak" i "Nie".
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Brzeska

Owszem wierny jest Bóg, iż mowa nasza do was nie była: Tak i Nie.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Gdańska

Aleć wierny jest Bóg, iż mowa nasza do was nie była: Tak i Nie.
2 Koryntów 1,18

Biblia Tysiąclecia

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie "tak" i "nie".
2 List do Koryntian 1,18

Biblia Jakuba Wujka

Ale wierny Bóg, iż mowa nasza, która była do was, nie jest w niej JEST i NIE.
2 List do Koryntian 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Ale Bóg godny jest zaufania, gdyż do was nie pojawiło się nasze słowo: Tak oraz nie.
Drugi list do Koryntian 1,18

Biblia Przekład Toruński

A jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie było równocześnie „tak” i „nie”.
2 List do Koryntian 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były „tak” i „nie”.
II List do Koryntian 1,18

American Standard Version

But as God is faithful, our word toward you is not yea and nay.
2 List do Koryntian 1,18

Clementine Vulgate

Fidelis autem Deus, quia sermo noster, qui fuit apud vos, non est in illo Est et Non.
2 List do Koryntian 1,18

King James Version

But as God is true, our word toward you was not yea and nay.
2 List do Koryntian 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πιστος δε ο θεος οτι ο λογος ημων ο προς υμας ουκ εγενετο ναι και ου
2 List do Koryntian 1,18

Young's Literal Translation

and God [is] faithful, that our word unto you became not Yes and No,
2 List do Koryntian 1,18

World English Bible

But as God is faithful, our word toward you was not "Yes and no."
2 List do Koryntian 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić