„Im mędrszy był kaznodzieja, tym więcej nauczył lud umiejętności i przywiódł ji ku słuchaniu i wywiedziawszy się, złożył wiele przypowieści.”

Biblia Brzeska: Księga Kaznodziei Salomona 12,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,11

Biblia Warszawska

Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,11

Biblia Brzeska

Gdy też wy będziecie nam pomagać modlitwą, którą za nas czynić będziecie, aby za dobrodziejstwo, które nam jest od wiela ich dane, były czynione dzięki i za nas od wiela ich.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,11

Biblia Gdańska

Zwłaszcza gdy się też i wy pomożecie modlić za nami, aby za ten dar, który przez wiele osób nam jest pokazany, były też od wielu osób dzięki czynione za nas.
2 Koryntów 1,11

Biblia Tysiąclecia

przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.
2 List do Koryntian 1,11

Biblia Jakuba Wujka

za pomocą i waszą w modlitwie za nas, aby za ten dar, który w nas jest przez wiele osób, od wielu dzięki były za nas czynione.
2 List do Koryntian 1,11

Nowa Biblia Gdańska

Także wy współdziałajcie za nas prośbą, aby ten dar dla nas - z powodu wielu osób - przez wielu mógł zostać przyjęty z podziękowaniem za nas.
Drugi list do Koryntian 1,11

Biblia Przekład Toruński

Przy współudziale waszych modlitw za nas, aby z wielu wzniesionych twarzy zostało złożone za nas dziękczynienie – za ten okazany nam dar łaski dla wielu.
2 List do Koryntian 1,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas.
II List do Koryntian 1,11

American Standard Version

ye also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed upon us by means of many, thanks may be given by many persons on our behalf.
2 List do Koryntian 1,11

Clementine Vulgate

adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis : ut ex multorum personis, ejus qu in nobis est donationis, per multos grati agantur pro nobis.
2 List do Koryntian 1,11

King James Version

Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.
2 List do Koryntian 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων
2 List do Koryntian 1,11

Young's Literal Translation

ye working together also for us by your supplication, that the gift through many persons to us, through many may be thankfully acknowledged for us.
2 List do Koryntian 1,11

World English Bible

you also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed on us by means of many, thanks may be given by many persons on your behalf.
2 List do Koryntian 1,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić