„Nie masz bojaźni Bożej przed oczyma ich.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Rzymian 3,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Jana 1,1

Biblia Warszawska

Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę,
2 List św. Jana 1,1

Biblia Brzeska

Starszy, zacnej paniej i synom jej, które ja prawdziwie miłuję, a nie ja tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę.
2 List św. Jana 1,1

Biblia Gdańska

Starszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
2 Jana 1,1

Biblia Tysiąclecia

[Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
2 List św. Jana 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Starszy, wybranej paniej i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę:
2 List św. Jana 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Starszy, do wybranej pani oraz jej dzieci, których miłuję w prawdzie. I nie tylko ja, ale wszyscy, znający prawdę;
Drugi list spisany przez Jana 1,1

Biblia Przekład Toruński

Starszy, do wybranej pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę,
2 List Jana 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;
2 List Jana 1,1

American Standard Version

The elder unto the elect lady and her children, whom I love in truth; and not I only, but also all they that know the truth;
2 List Jana 1,1

Clementine Vulgate

Senior Elect domin, et natis ejus, quos ego diligo in veritate, et non ego solus, sed et omnes qui cognoverunt veritatem,
2 List Jana 1,1

King James Version

The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
2 List Jana 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο πρεσβυτερος εκλεκτη κυρια και τοις τεκνοις αυτης ους εγω αγαπω εν αληθεια και ουκ εγω μονος αλλα και παντες οι εγνωκοτες την αληθειαν
2 List Jana 1,1

Young's Literal Translation

The Elder to the choice Kyria, and to her children, whom I love in truth, and not I only, but also all those having known the truth,
2 List Jana 1,1

World English Bible

The elder, to the elect lady and her children, whom I love in truth; and not I only, but also all those who know the truth;
2 List Jana 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić