„⟨Widzieliście, że⟩ nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Tobiasza 12,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Mojżeszowa 7,19

Biblia Warszawska

Potem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak że krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych.
II Księga Mojżeszowa 7,19

Biblia Brzeska

Potym Pan rzekł Mojżeszowi: Rzecz Aaronowi, iżby wziął laskę swą, a podniósł rękę swą nad wody egiptskie, nad rzeki, strugi i jeziora, także i nad wszytki ine wody, a obrócą się w krew i będzie krew po wszytkiej egiptskiej ziemi, tak w naczyniu drewnianem, jako i w kamiennem.
2 Księga Mojżeszowa 7,19

Biblia Gdańska

Tedy rzekł Pan do Mojżesza: Mów do Aarona: Weźmij laskę twoję, a wyciągnij rękę twą na wody Egipskie, na rzeki ich, na strugi ich, i na jeziora ich, i na wszelkie zgromadzenie wód ich; i obrócą się w krew, i będzie krew po wszystkiej ziemi Egipskiej, tak w naczyniach drewnianych, jako w kamiennych.
2 Mojżeszowa 7,19

Biblia Tysiąclecia

Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych.
Księga Wyjścia 7,19

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł też PAN do Mojżesza: Mów do Aarona: Weźmi laskę twoję a wyciągnij rękę twą na wody Egipskie i na rzeki ich, i na strugi, i kałuże, i na wszelkie jeziora wód, aby się obróciły w krew: a niech będzie krew po wszytkiej ziemi Egipskiej, tak w naczyniach drzewianych, jako i w kamiennych.
Księga Wyjścia 7,19

Nowa Biblia Gdańska

Nadto WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Powiedz Ahronowi: Weź twoją laskę oraz wyciągnij twoją rękę na wody Micraimu, na ich strumienie, na ich kanały oraz na ich jeziora; na wszystkie zbiorniki ich wód, a zamienią się w krew. Zatem krew będzie w całej ziemi Micraim, nawet w drewnianych i kamiennych naczyniach.
II Księga Mojżesza 7,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

PAN mówił dalej do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź swoją laskę i wyciągnij rękę nad wody Egiptu, nad ich rzeki, nad ich strugi, nad ich jeziora i nad wszelkie zbiorowiska wód, a one zamienią się w krew. Krew będzie na całej ziemi Egiptu, tak w naczyniach drewnianych, jak i w kamiennych.
Księga Wyjścia 7,19

American Standard Version

And Jehovah said unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thy hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their streams, and over their pools, and over all their ponds of water, that they may become blood; and there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.
Księga Wyjścia 7,19

Clementine Vulgate

Dixit quoque Dominus ad Moysen : Dic ad Aaron : Tolle virgam tuam, et extende manum tuam super aquas gypti, et super fluvios eorum, et rivos ac paludes, et omnes lacus aquarum, ut vertantur in sanguinem : et sit cruor in omni terra gypti, tam in ligneis vasis quam in saxeis.
Księga Wyjścia 7,19

King James Version

And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone.
Księga Wyjścia 7,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jehovah saith unto Moses, `Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thy hand against the waters of Egypt, against their streams, against their rivers, and against their ponds, and against all their collections of waters; and they are blood -- and there hath been blood in all the land of Egypt, both in [vessels of] wood, and in [those of] stone.`
Księga Wyjścia 7,19

World English Bible

Yahweh said to Moses, "Tell Aaron, 'take your rod, and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their streams, and over their pools, and over all their ponds of water, that they may become blood; and there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.`"
Księga Wyjścia 7,19

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה־יָדְךָ עַל־מֵימֵי מִצְרַיִם עַל־נַהֲרֹתָם ׀ עַל־יְאֹרֵיהֶם וְעַל־אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל־מִקְוֵה מֵימֵיהֶם וְיִהְיוּ־דָם וְהָיָה דָם בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרַיִם וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים׃
2 Księga Mojżeszowa 7,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić