„Już więcej nie osądzajmy jedni drugich; ale raczej rozsądźmy to, aby nie kłaść przed bratem powodu do potknięcia lub zgorszenia.”

Biblia Przekład Toruński: List do Rzymian 14,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Mojżeszowa 18,23

Biblia Warszawska

Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca.
II Księga Mojżeszowa 18,23

Biblia Brzeska

To jesli uczynisz z rozkazania Bożego, możesz potrwać i lud ten tym spokojniejszy rozejdzie się do miejsca swego.
2 Księga Mojżeszowa 18,23

Biblia Gdańska

To jeźli uczynisz, a rozkażeć Bóg, ostoisz się, i ten wszystek lud na miejsca swoje wracać się będzie w pokoju.
2 Mojżeszowa 18,23

Biblia Tysiąclecia

Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie.
Księga Wyjścia 18,23

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli to uczynisz, wypełnisz rozkazanie Boskie i przykazanie jego będziesz mógł znosić, i lud ten wszytek będzie się wracał z pokojem na miejsca swoje.
Księga Wyjścia 18,23

Nowa Biblia Gdańska

Jeżeli to uczynisz, a i przykaże ci to Bóg, wtedy będziesz stał niezachwianie, a cały lud w pokoju wróci do swego miejsca.
II Księga Mojżesza 18,23

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli tak uczynisz, a Bóg tak ci nakaże, wytrwasz i cały ten lud będzie wracać na swoje miejsce w pokoju.
Księga Wyjścia 18,23

American Standard Version

If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people also shall go to their place in peace.
Księga Wyjścia 18,23

Clementine Vulgate

Si hoc feceris, implebis imperium Dei, et prcepta ejus poteris sustentare : et omnis hic populus revertetur ad loca sua cum pace.
Księga Wyjścia 18,23

King James Version

If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
Księga Wyjścia 18,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

If thou dost this thing, and God hath commanded thee, then thou hast been able to stand, and all this people also goeth in unto its place in peace.`
Księga Wyjścia 18,23

World English Bible

If you will do this thing, and God commands you so, then you will be able to endure, and all of these people also will go to their place in peace."
Księga Wyjścia 18,23

Westminster Leningrad Codex

אִם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה תַּעֲשֶׂה וְצִוְּךָ אֱלֹהִים וְיָכָלְתָּ עֲמֹד וְגַם כָּל־הָעָם הַזֶּה עַל־מְקֹמֹו יָבֹא בְשָׁלֹום׃
2 Księga Mojżeszowa 18,23
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić