„Ale to duch w człowieku, to Wszechmocnego tchnienie go poucza.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Hioba 32,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Kronik 35,18

Biblia Warszawska

Takiej, jak ta Pascha, nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela, ani też żaden król izraelski nie urządził takiej Paschy, jak ta, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami, Lewitami, z całą Judą i Izraelem, które się zebrały, i z mieszkańcami Jeruzalemu.
II Księga Kronik 35,18

Biblia Brzeska

I nie był obchód takowy wielkiej nocy w Izraelu od czasów Samuela proroka, ani żaden ze wszytkich królów izraelskich sprawował takową wielkąnoc, jaką sprawił Jozjasz z kapłany, z Lewity i ze wszytkim Judą i Izraelem, który tam był naleziony z mieszczany jerozolimskimi.
2 Księga Kronik 35,18

Biblia Gdańska

A nie było obchodzone święto przejścia temu podobne w Izraelu ode dni Samuela proroka; ani żaden z królów Izraelskich obchodził takiego święta przejścia, jakie obchodził Jozyjasz i kapłani, i Lewitowie, i wszystek lud Judzki, i Izraelski, ile się go znalazło, i obywatele Jeruzalemscy.
2 Kronik 35,18

Biblia Tysiąclecia

Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjasz, kapłani i lewici, i cały Juda, i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy.
2 Księga Kronik 35,18

Biblia Jakuba Wujka

Nie było Fase temu podobne w Izraelu ode dni Samuela proroka: ale ani żaden ze wszech królów Izraelskich nie uczynił Fase jako Jozjasz kapłanom i Lewitom, i wszystkiemu Judzie i Izraelowi, który się był nalazł, i mieszkającym, w Jeruzalem.
2 Księga Kronik 35,18

Nowa Biblia Gdańska

Podobna Pascha nie była obchodzona w Israelu od dni proroka Samuela; ani żaden król israelski nie przygotował takiego święta Paschy, jakie przygotował Jozjasz i kapłani, Lewici, cała Juda oraz Israel – ci, co się dowiedzieli, i obywatele Jeruszalaim.
2 Kronik 35,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Żadne święto Paschy podobne do tego nie było obchodzone w Izraelu od czasów proroka Samuela i żaden z królów Izraela nie obchodził tak święta Paschy, jak obchodzili je Jozjasz, kapłani, Lewici, cały lud Judy i Izraela, który się tam znajdował, oraz mieszkańcy Jerozolimy.
II Księga Kronik 35,18

American Standard Version

And there was no passover like to that kept in Israel from the days of Samuel the prophet; neither did any of the kings of Israel keep such a passover as Josiah kept, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel that were present, and the inhabitants of Jerusalem.
2 Księga Kronik 35,18

Clementine Vulgate

Non fuit Phase simile huic in Isral a diebus Samuelis prophet : sed nec quisquam de cunctis regibus Isral fecit Phase sicut Josias, sacerdotibus, et Levitis, et omni Jud et Isral qui repertus fuerat, et habitantibus in Jerusalem.
2 Księga Kronik 35,18

King James Version

And there was no passover like to that kept in Israel from the days of Samuel the prophet; neither did all the kings of Israel keep such a passover as Josiah kept, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel that were present, and the inhabitants of Jerusalem.
2 Księga Kronik 35,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And there hath not been made a passover like it in Israel from the days of Samuel the prophet, and none of the kings of Israel made such a passover as Josiah hath made, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel who are found, and the inhabitants of Jerusalem.
2 Księga Kronik 35,18

World English Bible

There was no Passover like that kept in Israel from the days of Samuel the prophet; neither did any of the kings of Israel keep such a Passover as Josiah kept, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel who were present, and the inhabitants of Jerusalem.
2 Księga Kronik 35,18

Westminster Leningrad Codex

וְלֹא־נַעֲשָׂה פֶסַח כָּמֹהוּ בְּיִשְׂרָאֵל מִימֵי שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא וְכָל־מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל ׀ לֹא־עָשׂוּ כַּפֶּסַח אֲשֶׁר־עָשָׂה יֹאשִׁיָּהוּ וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְכָל־יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל הַנִּמְצָא וְיֹושְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם׃ ס
2 Księga Kronik 35,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić