„Mając wiarę oraz prawe sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, rozbili się co do wiary.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tymoteusza 1,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Kronik 24,26

Biblia Warszawska

Uczestnikami sprzysiężenia przeciwko niemu byli: Zabad, syn Ammonitki Szimeat, i Jehozabad, syn Moabitki Szimrit.
II Księga Kronik 24,26

Biblia Brzeska

A cić są, którzy się byli sprzysięgli przeciwko niemu: Zabad, syn Semaaty Ammonitki i Jozabat, syn Semaryty Moabitki.
2 Księga Kronik 24,26

Biblia Gdańska (1632)

A cić są, którzy się byli sprzysięgli przeciw niemu: Zabat, syn Semaaty Ammonitki, i Jozabat, syn Semaryty Moabitki.
2 Kronik 24,26

Biblia Gdańska (1881)

A cić są, którzy się byli sprzysięgli przeciw niemu: Zabat, syn Semaaty Ammonitki, i Jozabat, syn Semaryty Moabitki.
2 Kronik 24,26

Biblia Tysiąclecia

Spiskowcami przeciw niemu byli: Zabad, syn Ammonitki Szimeat, i Jozabad, syn Moabitki Szimrit.
2 Księga Kronik 24,26

Biblia Jakuba Wujka

Lecz zasadzili się byli nań Zebad, syn Semaat Ammanitki, a Jozabad, syn Semarit Moabitki.
2 Księga Kronik 24,26

Nowa Biblia Gdańska

A ci się przeciw niemu sprzysięgli: Zabad, syn Ammonitki Szimeaty, i Jehozabad, syn Moabitki Szimryty.
2 Kronik 24,26

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oto są ci, którzy sprzysięgli się przeciw niemu: Zabad, syn Szimeata, Ammonitki, i Jehozabad, syn Szimrit, Moabitki.
II Księga Kronik 24,26

American Standard Version

And these are they that conspired against him: Zabad the son of Shimeath the Ammonitess, and Jehozabad the son of Shimrith the Moabitess.
2 Księga Kronik 24,26

Clementine Vulgate

Insidiati vero sunt ei Zabad filius Semaath Ammanitidis, et Jozabad filius Semmarith Moabitidis.
2 Księga Kronik 24,26

King James Version

And these are they that conspired against him; Zabad the son of Shimeath an Ammonitess, and Jehozabad the son of Shimrith a Moabitess.
2 Księga Kronik 24,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And these [are] those conspiring against him, Zabad son of Shimeath the Ammonitess, and Jehozabad son of Shimrith the Moabitess.
2 Księga Kronik 24,26

World English Bible

These are those who conspired against him: Zabad the son of Shimeath the Ammonitess, and Jehozabad the son of Shimrith the Moabitess.
2 Księga Kronik 24,26

Westminster Leningrad Codex

וְאֵלֶּה הַמִּתְקַשְּׁרִים עָלָיו זָבָד בֶּן־שִׁמְעָת הָעַמֹּונִית וִיהֹוזָבָד בֶּן־שִׁמְרִית הַמֹּואָבִית׃
2 Księga Kronik 24,26
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić