„Czy patrzycie na to, co jest przed oczyma? Jeśli ktoś jest przekonany, że sam jest Chrystusa, to niech ponownie rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusa, tak i my jesteśmy Chrystusa.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 10,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Kronik 24,25

Biblia Warszawska

A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. A gdy umarł, pochowali go w Mieście Dawida, ale nie pochowali go w grobach królewskich.
II Księga Kronik 24,25

Biblia Brzeska

A gdy odciągnęli, zostawili go barzo w wielkich boleściach. Przeciwko któremu sprzysięgli się słudzy jego, mszcząc się krwie syna Jojady kapłana i zabili go na łożu jego, a także umarł. I pogrzebiono go w mieście Dawidowym, ale nie był pogrzebion w grobiech królewskich.
2 Księga Kronik 24,25

Biblia Gdańska (1632)

A gdy odciągnęli od niego, zostawiwszy go w wielkich niemocach, sprzysięgli się przeciwko niemu słudzy jego dla krwi synów Jojady kapłana, i zabili go na łożu jego. I tak umarł, a pochowano go w mieście Dawidowem; ale go nie pochowano w grobach królewskich.
2 Kronik 24,25

Biblia Gdańska (1881)

A gdy odciągnęli od niego, zostawiwszy go w wielkich niemocach, sprzysięgli się przeciwko niemu słudzy jego dla krwi synów Jojady kapłana, i zabili go na łożu jego. I tak umarł, a pochowano go w mieście Dawidowem; ale go nie pochowano w grobach królewskich.
2 Kronik 24,25

Biblia Tysiąclecia

Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w Mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich.
2 Księga Kronik 24,25

Biblia Jakuba Wujka

A odjachawszy, zostawili w ciężkich niemocach. I powstali przeciw niemu słudzy jego na pomstę krwie syna Jojady kapłana, i zabili go na łóżku jego, i umarł, i pogrzebli go w mieście Dawidowym, ale nie w grobiech królewskich.
2 Księga Kronik 24,25

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy odciągnęli od niego, zostawiając go w wielkich cierpieniach, sprzysięgli się przeciw niemu jego słudzy z powodu krwi synów kapłana Jehojady, po czym go zabili na jego łożu. Więc umarł i pochowano go w mieście Dawida; ale nie pochowano go w grobach królewskich.
2 Kronik 24,25

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy się od niego oddalili, zostawiając go w ciężkiej chorobie, jego słudzy sprzysięgli się przeciwko niemu, z powodu krwi synów kapłana Jehojady, i zabili go na jego łożu. Tak więc umarł i pogrzebano go w mieście Dawida, ale nie w grobach królewskich.
II Księga Kronik 24,25

American Standard Version

And when they were departed for him (for they left him very sick), his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died; and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings.
2 Księga Kronik 24,25

Clementine Vulgate

Et abeuntes dimiserunt eum in languoribus magnis : surrexerunt autem contra eum servi sui in ultionem sanguinis filii Jojad sacerdotis, et occiderunt eum in lectulo suo, et mortuus est : sepelieruntque eum in civitate David, sed non in sepulchris regum.
2 Księga Kronik 24,25

King James Version

And when they were departed from him, (for they left him in great diseases,) his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died: and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings.
2 Księga Kronik 24,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And in their going from him -- for they left him with many diseases -- his servants themselves have conspired against him, for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slay him on his bed, and he dieth; and they bury him in the city of David, and have not buried him in the graves of the kings.
2 Księga Kronik 24,25

World English Bible

When they were departed for him (for they left him very sick), his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and killed him on his bed, and he died; and they buried him in the city of David, but they didn't bury him in the tombs of the kings.
2 Księga Kronik 24,25

Westminster Leningrad Codex

וּבְלֶכְתָּם מִמֶּנּוּ כִּי־עָזְבוּ אֹתֹו [בְּמַחֲלִיִּים כ] (בְּמַחֲלוּיִם ק) רַבִּים הִתְקַשְּׁרוּ עָלָיו עֲבָדָיו בִּדְמֵי בְּנֵי יְהֹויָדָע הַכֹּהֵן וַיַּהַרְגֻהוּ עַל־מִטָּתֹו וַיָּמֹת וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּעִיר דָּוִיד וְלֹא קְבָרֻהוּ בְּקִבְרֹות הַמְּלָכִים׃ ס
2 Księga Kronik 24,25
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić