„Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Mateusza 10,40

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Kronik 24,11

Biblia Warszawska

O pewnej porze, gdy Lewici przynosili skrzynię do straży królewskiej i gdy stwierdzono, że jest w niej dużo pieniędzy, przychodził pisarz królewski oraz przedstawiciel arcykapłana i ci opróżniali skrzynię, po czym odnosili ją z powrotem na jej miejsce; tak robiono codziennie i zebrano bardzo dużo pieniędzy.
II Księga Kronik 24,11

Biblia Brzeska

Tedy gdy przynosili skrzynię podług poruczenia królewskiego Lewitowie, a widzieli, iż w niej było pełno pieniędzy, przychodził pisarz królewski i przystaw kapłana przedniejszego i wysypywali z niej, a odnosili ją i stawiali na miejsce jej. A tak na każdy dzień czynili i zebrali pieniędzy barzo wiele.
2 Księga Kronik 24,11

Biblia Gdańska (1632)

A gdy przynosili skrzynię na rozkaz królewski przez ręce Lewitów, (gdy widzieli, że było wiele pieniędzy) przychodził pisarz królewski, i przystaw kapłana najwyższego, i wypróżniali skrzynię; potem ją odnosili, i stawiali ją na miejscu swem. Tak czynili na każdy dzień, i zebrali pieniędzy bardzo wiele.
2 Kronik 24,11

Biblia Gdańska (1881)

A gdy przynosili skrzynię na rozkaz królewski przez ręce Lewitów, (gdy widzieli, że było wiele pieniędzy) przychodził pisarz królewski, i przystaw kapłana najwyższego, i wypróżniali skrzynię; potem ją odnosili, i stawiali ją na miejscu swem. Tak czynili na każdy dzień, i zebrali pieniędzy bardzo wiele.
2 Kronik 24,11

Biblia Tysiąclecia

Co pewien czas, kiedy zauważono, iż dużo jest pieniędzy, lewici przenosili skrzynię pod nadzór królewski, następnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykapłana opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano więc mnóstwo pieniędzy.
2 Księga Kronik 24,11

Biblia Jakuba Wujka

A gdy był czas, aby przynieśli skrzynię przed króla przez ręce Lewitów (bo widzieli pieniądze wielkie), wchodził pisarz królewski i którego kapłan pierwszy był postanowił, i wysypowali pieniądze, które były w skrzyni, a skrzynię odnosili na swe miejsce. I tak czynili na każdy dzień, i zebrano niezliczone pieniądze.
2 Księga Kronik 24,11

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy na królewski rozkaz przynosili skrzynię przez ręce Lewitów (widząc, że było wiele pieniędzy) przychodził królewski pisarz i delegat najwyższego kapłana, i wypróżniali skrzynię; potem ją odnosili, i stawiali ją na swoim miejscu. Tak czynili w każdy dzień, więc zebrali bardzo wiele pieniędzy.
2 Kronik 24,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A kiedy Lewici przynosili skrzynię do urzędu królewskiego i gdy widzieli, że było już wiele pieniędzy, przychodził pisarz królewski oraz pełnomocnik najwyższego kapłana i wypróżniali skrzynię, a potem ją odnosili z powrotem na swoje miejsce. Tak czynili codziennie i zebrali bardzo dużo pieniędzy.
II Księga Kronik 24,11

American Standard Version

And it was so, that, at what time the chest was brought unto the king`s officers by the hand of the Levites, and when they saw that there was much money, the king`s scribe and the chief priest`s officer came and emptied the chest, and took it, and carried it to its place again. Thus they did day by day, and gathered money in abundance.
2 Księga Kronik 24,11

Clementine Vulgate

Cumque tempus esset ut deferrent arcam coram rege per manus Levitarum (videbant enim multam pecuniam), ingrediebatur scriba regis, et quem primus sacerdos constituerat, effundebantque pecuniam qu erat in arca, porro arcam reportabant ad locum suum : sicque faciebant per singulos dies. Et congregata est infinita pecunia,
2 Księga Kronik 24,11

King James Version

Now it came to pass, that at what time the chest was brought unto the king's office by the hand of the Levites, and when they saw that there was much money, the king's scribe and the high priest's officer came and emptied the chest, and took it, and carried it to his place again. Thus they did day by day, and gathered money in abundance.
2 Księga Kronik 24,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And it cometh to pass, at the time one bringeth in the chest for the inspection of the king by the hand of the Levites, and at their seeing that the money [is] abundant, that a scribe of the king hath come in, and an officer of the head-priest, and they empty the chest, and take it up and turn it back unto its place; thus they have done day by day, and gather money in abundance.
2 Księga Kronik 24,11

World English Bible

It was so, that whenever the chest was brought to the king's officers by the hand of the Levites, and when they saw that there was much money, the king's scribe and the chief priest's officer came and emptied the chest, and took it, and carried it to its place again. Thus they did day by day, and gathered money in abundance.
2 Księga Kronik 24,11

Westminster Leningrad Codex

וַיְהִי בְּעֵת יָבִיא אֶת־הָאָרֹון אֶל־פְּקֻדַּת הַמֶּלֶךְ בְּיַד הַלְוִיִּם וְכִרְאֹותָם כִּי־רַב הַכֶּסֶף וּבָא סֹופֵר הַמֶּלֶךְ וּפְקִיד כֹּהֵן הָרֹאשׁ וִיעָרוּ אֶת־הָאָרֹון וְיִשָּׂאֻהוּ וִישִׁיבֻהוּ אֶל־מְקֹמֹו כֹּה עָשׂוּ לְיֹום ׀ בְּיֹום וַיַּאַסְפוּ־כֶסֶף לָרֹב׃
2 Księga Kronik 24,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić