„Wybrzeże morskie będzie przeznaczone na schroniska i budki dla pasterzy, i na zagrody dla trzód.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sofoniasza 2,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - II Księga Królewska 9,7

Biblia Warszawska

Wytępisz ród Achaba, twego pana, i tak pomszczę na Izebel krew moich sług, proroków, i krew wszystkich czcicieli Pana.
II Księga Królewska 9,7

Biblia Brzeska

I wytracisz dom Achaba, pana twego, abowiem się pomszczę krwie sług swoich, proroków i krwie wszytkich sług Pańskich nad Jezabelą.
2 Księga Królewska 9,7

Biblia Gdańska (1632)

I wytracisz dom Achaba, pana twego; albowiem pomszczę się krwi sług moich proroków, i krwi wszystkich sług Pańskich, z ręki Jezabeli.
2 Królewska 9,7

Biblia Gdańska (1881)

I wytracisz dom Achaba, pana twego; albowiem pomszczę się krwi sług moich proroków, i krwi wszystkich sług Pańskich, z ręki Jezabeli.
2 Królewska 9,7

Biblia Tysiąclecia

Wytracisz ród Achaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich, proroków, i krew wszystkich sług Pańskich na Izebeli.
2 Księga Królewska 9,7

Biblia Jakuba Wujka

i wytracisz dom Achaba, pana twego, i pomszczę się krwie sług moich proroków i krwie wszytkich sług PANSKICH z ręki Jezabel.
2 Księga Królewska 9,7

Nowa Biblia Gdańska

Wytępisz dom twojego pana Ahaba, abym pomścił na Izebeli krew Moich sług – proroków, oraz krew wszystkich sług WIEKUISTEGO.
2 Księga Królów 9,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wytracisz dom Achaba, swego pana, ja bowiem pomszczę krew swoich sług, proroków i krew wszystkich sług PANA z ręki Jezabel.
II Księga Królewska 9,7

American Standard Version

And thou shalt smite the house of Ahab thy master, that I may avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the servants of Jehovah, at the hand of Jezebel.
2 Księga Królewska 9,7

Clementine Vulgate

et percuties domum Achab domini tui, et ulciscar sanguinem servorum meorum prophetarum, et sanguinem omnium servorum Domini de manu Jezabel.
2 Księga Królewska 9,7

King James Version

And thou shalt smite the house of Ahab thy master, that I may avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the servants of the LORD, at the hand of Jezebel.
2 Księga Królewska 9,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and thou hast smitten the house of Ahab thy lord, and I have required the blood of My servants the prophets, and the blood of all the servants of Jehovah, from the hand of Jezebel;
2 Księga Królewska 9,7

World English Bible

You shall strike the house of Ahab your master, that I may avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the servants of Yahweh, at the hand of Jezebel.
2 Księga Królewska 9,7

Westminster Leningrad Codex

וְהִכִּיתָה אֶת־בֵּית אַחְאָב אֲדֹנֶיךָ וְנִקַּמְתִּי דְּמֵי ׀ עֲבָדַי הַנְּבִיאִים וּדְמֵי כָּל־עַבְדֵי יְהוָה מִיַּד אִיזָבֶל׃
2 Księga Królewska 9,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić