„ciemnościami zaćmiony mając rozum, oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, dla zaślepienia serca ich;”

Biblia Jakuba Wujka: List do Efezjan 4,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,16

Biblia Warszawska

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,16

Biblia Brzeska

Który sam ma nieśmiertelność mieszkając w światłości, do której przystępu nie masz, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć może, jemu niech będzie cześć i moc na wieki. Amen.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,16

Biblia Gdańska (1632)

Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
1 Tymoteusza 6,16

Biblia Gdańska (1881)

Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
1 Tymoteusza 6,16

Biblia Tysiąclecia

jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Biblia Jakuba Wujka

który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego żaden z ludzi nie widział, lecz ani widzieć może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Nowa Biblia Gdańska

Sam mający nieśmiertelność, zamieszkujący niedostępną światłość, Ten, którego nie zobaczył żaden z ludzi, ani nie może zobaczyć, któremu szacunek i wieczne panowanie. Amen.
Pierwszy list do Tymoteusza 6,16

Biblia Przekład Toruński

Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
I List do Tymoteusza 6,16

American Standard Version

who only hath immortality, dwelling in light unapproachable; whom no man hath seen, nor can see: to whom [be] honor and power eternal. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Clementine Vulgate

qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem : quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest : cui honor, et imperium sempiternum. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

King James Version

Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην
1 List do Tymoteusza 6,16

Young's Literal Translation

who only is having immortality, dwelling in light unapproachable, whom no one of men did see, nor is able to see, to whom [is] honour and might age-during! Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

World English Bible

who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen.
1 List do Tymoteusza 6,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić