„Jeden z nich natomiast, gdy zobaczył, że został uzdrowiony, wrócił, potężnym głosem chwaląc Boga;”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Łukasza 17,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,12

Biblia Warszawska

Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,12

Biblia Brzeska

Wiedź zacną bitwę wiary, chwyć się żywota wiecznego, dla którego jesteś wezwan i uczyniłeś zacne wyznanie przed wielą świadków.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,12

Biblia Gdańska (1632)

Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.
1 Tymoteusza 6,12

Biblia Gdańska (1881)

Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.
1 Tymoteusza 6,12

Biblia Tysiąclecia

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
1 List do Tymoteusza 6,12

Biblia Jakuba Wujka

Bojuj dobry bój wiary, dostępuj żywota wiecznego, do którego jesteś wezwan, i wyznałeś dobre wyznanie przed wielą świadków.
1 List do Tymoteusza 6,12

Nowa Biblia Gdańska

Walcz piękny bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś szlachetne wyznanie przed wieloma świadkami.
Pierwszy list do Tymoteusza 6,12

Biblia Przekład Toruński

Staczaj dobry bój wiary, chwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
1 List do Tymoteusza 6,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
I List do Tymoteusza 6,12

American Standard Version

Fight the good fight of the faith, lay hold on the life eternal, whereunto thou wast called, and didst confess the good confession in the sight of many witnesses.
1 List do Tymoteusza 6,12

Clementine Vulgate

Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam ternam, in qua vocatus es, et confessus bonam confessionem coram multis testibus.
1 List do Tymoteusza 6,12

King James Version

Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
1 List do Tymoteusza 6,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου της αιωνιου ζωης εις ην και εκληθης και ωμολογησας την καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων
1 List do Tymoteusza 6,12

Young's Literal Translation

be striving the good strife of the faith, be laying hold on the life age-during, to which also thou wast called, and didst profess the right profession before many witnesses.
1 List do Tymoteusza 6,12

World English Bible

Fight the good fight of the faith. Lay hold of the eternal life, whereunto you were called, and confessed the good confession in the sight of many witnesses.
1 List do Tymoteusza 6,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić