„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Efezjan 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,4

Biblia Warszawska

Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,4

Biblia Brzeska

Ale wy, bracia! Nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziej zastać.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,4

Biblia Gdańska

Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.
1 Tesalonicensów 5,4

Biblia Tysiąclecia

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
1 List do Tesaloniczan 5,4

Biblia Jakuba Wujka

A wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziej zastać.
1 List do Tesaloniczan 5,4

Nowa Biblia Gdańska

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej.
Pierwszy list do Tesaloniczan 5,4

Biblia Przekład Toruński

Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
1 List do Tesaloniczan 5,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
I List do Tesaloniczan 5,4

American Standard Version

But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief:
1 List do Tesaloniczan 5,4

Clementine Vulgate

Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos die illa tamquam fur comprehendat :
1 List do Tesaloniczan 5,4

King James Version

But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
1 List do Tesaloniczan 5,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως κλεπτης καταλαβη
1 List do Tesaloniczan 5,4

Young's Literal Translation

and ye, brethren, are not in darkness, that the day may catch you as a thief;
1 List do Tesaloniczan 5,4

World English Bible

But you, brothers, aren't in darkness, that the day should overtake you like a thief.
1 List do Tesaloniczan 5,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić