„Przecz nie zdejmiesz ze mnie złości mojej? A przeczże nie przepuścisz nieprawości mojej, abowiem się teraz układę w prochu, a jeśliż by mię pilnie szukał, już mię nie zastaniesz.”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 7,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,3

Biblia Warszawska

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,3

Biblia Brzeska

Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo! Tedy nagle zginienie przyjdzie na nie, jako ból niewiasty brzemiennej, a nie ujdą.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,3

Biblia Gdańska

Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą.
1 Tesalonicensów 5,3

Biblia Tysiąclecia

Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Biblia Jakuba Wujka

Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo, tedy nagłe zginienie przydzie na nie, jako ból w żywocie mającej, a nie wybiegają się.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Nowa Biblia Gdańska

Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy zbliża się ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się nie wymkną.
Pierwszy list do Tesaloniczan 5,3

Biblia Przekład Toruński

Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadciągnie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę w ciąży; i nie umkną.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
I List do Tesaloniczan 5,3

American Standard Version

When they are saying, Peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall in no wise escape.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Clementine Vulgate

cum enim dixerint, Pax et securitas : tunc repentius eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti, et non effugient.
1 List do Tesaloniczan 5,3

King James Version

For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν γαρ λεγωσιν ειρηνη και ασφαλεια τοτε αιφνιδιος αυτοις εφισταται ολεθρος ωσπερ η ωδιν τη εν γαστρι εχουση και ου μη εκφυγωσιν
1 List do Tesaloniczan 5,3

Young's Literal Translation

for when they may say, Peace and surety, then sudden destruction doth stand by them, as the travail [doth] her who is with child, and they shall not escape;
1 List do Tesaloniczan 5,3

World English Bible

For when they are saying, "Peace and safety," then sudden destruction will come on them, like birth pains on a pregnant woman; and they will in no way escape.
1 List do Tesaloniczan 5,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić