„Widziałem w nocy, a oto mąż wsiadający na konia rydzego, a on stał między mirty, które były w głębi, a za nim konie rydze, strokate i białe.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Zachariasza 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,18

Biblia Warszawska

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,18

Biblia Brzeska

Strzeżcie się nieczystości. Wszelki grzech, któryby człowiek popełnił, nie jest w ciele; ale ten, który się dopuszcza nieczystości, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,18

Biblia Gdańska

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy.
1 Koryntów 6,18

Biblia Tysiąclecia

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 List do Koryntian 6,18

Biblia Jakuba Wujka

Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, który by człowiek czynił, nie jest na ciele: ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.
1 List do Koryntian 6,18

Nowa Biblia Gdańska

Wystrzegajcie się prostytucji. Wszelki grzech, który mógłby uczynić człowiek jest na zewnątrz ciała; zaś kto uprawia prostytucję grzeszy co do własnego ciała.
Pierwszy list do Koryntian 6,18

Biblia Przekład Toruński

Uciekajcie przed nierządem. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem; lecz oddający się nierządowi, grzeszy względem własnego ciała.
1 List do Koryntian 6,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.
I List do Koryntian 6,18

American Standard Version

Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Clementine Vulgate

Fugite fornicationem. Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, extra corpus est : qui autem fornicatur, in corpus suum peccat.
1 List do Koryntian 6,18

King James Version

Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φευγετε την πορνειαν παν αμαρτημα ο εαν ποιηση ανθρωπος εκτος του σωματος εστιν ο δε πορνευων εις το ιδιον σωμα αμαρτανει
1 List do Koryntian 6,18

Young's Literal Translation

flee the whoredom; every sin -- whatever a man may commit -- is without the body, and he who is committing whoredom, against his own body doth sin.
1 List do Koryntian 6,18

World English Bible

Flee sexual immorality. "Every sin that a man does is outside the body," but he who commits sexual immorality sins against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić