„Czyż one go nie wezmą za przedmiot szyderstwa, piosenki i wiersze na niego ułożą? Powiedzą: Biada temu, co mienie cudze zabiera ⟨...⟩ i obciąża się zastawem zbyt wielkim!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Habakuka 2,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,14

Biblia Warszawska

A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,14

Biblia Brzeska

A Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,14

Biblia Gdańska (1632)

Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
1 Koryntów 6,14

Biblia Gdańska (1881)

Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
1 Koryntów 6,14

Biblia Tysiąclecia

Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
1 List do Koryntian 6,14

Biblia Jakuba Wujka

A Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc swoję.
1 List do Koryntian 6,14

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Bóg i Pana wskrzesił, i nas obudzi dzięki swej mocy.
Pierwszy list do Koryntian 6,14

Biblia Przekład Toruński

Bóg natomiast i Pana wskrzesił, i nas wzbudzi przez Jego moc.
1 List do Koryntian 6,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą.
I List do Koryntian 6,14

American Standard Version

and God both raised the Lord, and will raise up as through his power.
1 List do Koryntian 6,14

Clementine Vulgate

Deus vero et Dominum suscitavit : et nos suscitabit per virtutem suam.
1 List do Koryntian 6,14

King James Version

And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.
1 List do Koryntian 6,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου
1 List do Koryntian 6,14

Young's Literal Translation

and God both the Lord did raise, and us will raise up through His power.
1 List do Koryntian 6,14

World English Bible

Now God raised up the Lord, and will also raise us up by his power.
1 List do Koryntian 6,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić