„Podobnie jednak i ci, oddani snom, prawdziwie kalają ciało i odrzucają zwierzchności oraz bluźnierczo mówią o uczestnikach chwały.”

Biblia Przekład Toruński: List Judy 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,9

Biblia Warszawska

Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,9

Biblia Brzeska

Bo mnimam, iż Bóg nas ostatnie apostoły naznaczył jakoby na śmierć skazane; abowiem staliśmy się na podziw światu, aniołom i ludziam.
1 List św. Pawła do Koryntian 4,9

Biblia Gdańska (1632)

Bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich Apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, Aniołom i ludziom.
1 Koryntów 4,9

Biblia Tysiąclecia

Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom;
1 List do Koryntian 4,9

Biblia Jakuba Wujka

Bo mniemam, iż Bóg nas, Apostoły, ostatnie pokazał, jakoby na śmierć naznaczone. Abowiem zstaliśmy się dziwowiskiem światu i anjołom, i ludziom.
1 List do Koryntian 4,9

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż myślę, że nas, apostołów, Bóg najlichszymi obwołał, jakby skazanymi na śmierć, bo staliśmy się widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
Pierwszy list do Koryntian 4,9

Biblia Przekład Toruński

Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas apostołów pokazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć; gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
1 List do Koryntian 4,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
I List do Koryntian 4,9

American Standard Version

For, I think, God hath set forth us the apostles last of all, as men doomed to death: for we are made a spectacle unto the world, both to angels and men.
1 List do Koryntian 4,9

Clementine Vulgate

Puto enim quod Deus nos Apostolos novissimos ostendit, tamquam morti destinatos : quia spectaculum facti sumus mundo, et angelis, et hominibus.
1 List do Koryntian 4,9

King James Version

For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
1 List do Koryntian 4,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δοκω γαρ οτι ο θεος ημας τους αποστολους εσχατους απεδειξεν ως επιθανατιους οτι θεατρον εγενηθημεν τω κοσμω και αγγελοις και ανθρωποις
1 List do Koryntian 4,9

Young's Literal Translation

for I think that God did set forth us the apostles last -- as appointed to death, because a spectacle we became to the world, and messengers, and men;
1 List do Koryntian 4,9

World English Bible

For, I think that God has displayed us, the apostles, last of all, like men sentenced to death. For we are made a spectacle to the world, both to angels and men.
1 List do Koryntian 4,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić