„Potęgą wzburzył pramorze, roztrzaskał Rahaba swą mocą,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Hioba 26,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,4

Biblia Warszawska

Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,4

Biblia Brzeska

Abowiem nie czuję się ni w czym winnym, a wżdy nie przez to jestem usprawiedliwion, ale Panci jest, który mnie rozsądza.
1 List św. Pawła do Koryntian 4,4

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem choć nic na się nie wiem, wszakże nie przeto jestem usprawiedliwiony; ale ten, który mnie sądzi, Pan jest.
1 Koryntów 4,4

Biblia Tysiąclecia

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
1 List do Koryntian 4,4

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem się w niwczym nie czuję, ale nie w tym jestem usprawiedliwion, a który mię sądzi, Pan jest.
1 List do Koryntian 4,4

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż niczego we mnie nie mogę zobaczyć - lecz nie w tym jestem uznany za sprawiedliwego; zaś tym, który mnie ocenia, jest Pan.
Pierwszy list do Koryntian 4,4

Biblia Przekład Toruński

Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego; ale tym, który mnie sądzi, jest Pan.
1 List do Koryntian 4,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan.
I List do Koryntian 4,4

American Standard Version

For I know nothing against myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
1 List do Koryntian 4,4

Clementine Vulgate

Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum : qui autem judicat me, Dominus est.
1 List do Koryntian 4,4

King James Version

For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
1 List do Koryntian 4,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουδεν γαρ εμαυτω συνοιδα αλλ ουκ εν τουτω δεδικαιωμαι ο δε ανακρινων με κυριος εστιν
1 List do Koryntian 4,4

Young's Literal Translation

for of nothing to myself have I been conscious, but not in this have I been declared right -- and he who is discerning me is the Lord:
1 List do Koryntian 4,4

World English Bible

For I know nothing against myself. Yet I am not justified by this, but he who judges me is the Lord.
1 List do Koryntian 4,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić