„Albowiem ci, którzy pełnili dobrze służbę, zyskują sobie piękną rangę i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tymoteusza 3,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,30

Biblia Warszawska

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,30

Biblia Brzeska

Ale z niego wy jesteście w Krystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,30

Biblia Gdańska

Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
1 Koryntów 1,30

Biblia Tysiąclecia

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
1 List do Koryntian 1,30

Biblia Jakuba Wujka

Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam zstał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
1 List do Koryntian 1,30

Nowa Biblia Gdańska

Ale wy jesteście z Niego w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, lecz także uświęceniem i odkupieniem,
Pierwszy list do Koryntian 1,30

Biblia Przekład Toruński

Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
1 List do Koryntian 1,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;
I List do Koryntian 1,30

American Standard Version

But of him are ye in Christ Jesus, who was made unto us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption:
1 List do Koryntian 1,30

Clementine Vulgate

Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio :
1 List do Koryntian 1,30

King James Version

But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
1 List do Koryntian 1,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εξ αυτου δε υμεις εστε εν χριστω ιησου ος εγενηθη ημιν σοφια απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις
1 List do Koryntian 1,30

Young's Literal Translation

and of Him ye -- ye are in Christ Jesus, who became to us from God wisdom, righteousness also, and sanctification, and redemption,
1 List do Koryntian 1,30

World English Bible

But of him, you are in Christ Jesus, who was made to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption:
1 List do Koryntian 1,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić