„I wszyscy obywatele ziemscy u niego za nic są poczytani: bo według wolej swej czyni tak z wojskiem niebieskim, jako i z obywatelmi ziemskimi, a nie masz, kto by się sprzeciwił ręce jego a mówił mu: Przecześ uczynił?”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Daniela 4,32

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,3

Biblia Warszawska

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,3

Biblia Brzeska

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezu Krysta.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,3

Biblia Gdańska

Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1 Koryntów 1,3

Biblia Tysiąclecia

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!
1 List do Koryntian 1,3

Biblia Jakuba Wujka

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
1 List do Koryntian 1,3

Nowa Biblia Gdańska

łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.
Pierwszy list do Koryntian 1,3

Biblia Przekład Toruński

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1 List do Koryntian 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
I List do Koryntian 1,3

American Standard Version

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1 List do Koryntian 1,3

Clementine Vulgate

Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
1 List do Koryntian 1,3

King James Version

Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
1 List do Koryntian 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
1 List do Koryntian 1,3

Young's Literal Translation

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ!
1 List do Koryntian 1,3

World English Bible

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1 List do Koryntian 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić