„Chesron zrodził Rama, Ram zrodził Amminadaba.”

Biblia Warszawska: Księga Rut 4,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,29

Biblia Warszawska

Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,29

Biblia Brzeska

Aby się żadne ciało przed nim nie chlubiło.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,29

Biblia Gdańska

Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem jego.
1 Koryntów 1,29

Biblia Tysiąclecia

tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
1 List do Koryntian 1,29

Biblia Jakuba Wujka

aby się żadne ciało przed oczyma jego nie chlubiło.
1 List do Koryntian 1,29

Nowa Biblia Gdańska

Aby się nie przechwalała wobec Niego żadna cielesna natura.
Pierwszy list do Koryntian 1,29

Biblia Przekład Toruński

Aby przed Jego obliczem nie chlubiło się żadne ciało.
1 List do Koryntian 1,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.
I List do Koryntian 1,29

American Standard Version

that no flesh should glory before God.
1 List do Koryntian 1,29

Clementine Vulgate

ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus.
1 List do Koryntian 1,29

King James Version

That no flesh should glory in his presence.
1 List do Koryntian 1,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οπως μη καυχησηται πασα σαρξ ενωπιον αυτου
1 List do Koryntian 1,29

Young's Literal Translation

that no flesh may glory before Him;
1 List do Koryntian 1,29

World English Bible

that no flesh should boast before God.
1 List do Koryntian 1,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić