„Wszyscy grzesznicy spośród mojego ludu od miecza umrą, ci, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nas to zło.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Amosa 9,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,25

Biblia Warszawska

Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,25

Biblia Brzeska

Abowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest możniejsza niż ludzie.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,25

Biblia Gdańska

Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
1 Koryntów 1,25

Biblia Tysiąclecia

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
1 List do Koryntian 1,25

Biblia Jakuba Wujka

Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi.
1 List do Koryntian 1,25

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ niedorzeczne Boga jest mądrzejsze od ludzi, a słabe Boga jest silniejsze od ludzi.
Pierwszy list do Koryntian 1,25

Biblia Przekład Toruński

Gdyż to, co głupie u Boga mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga mocniejsze jest od ludzi.
1 List do Koryntian 1,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
I List do Koryntian 1,25

American Standard Version

Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
1 List do Koryntian 1,25

Clementine Vulgate

quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus : et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.
1 List do Koryntian 1,25

King James Version

Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
1 List do Koryntian 1,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτι το μωρον του θεου σοφωτερον των ανθρωπων εστιν και το ασθενες του θεου ισχυροτερον των ανθρωπων εστιν
1 List do Koryntian 1,25

Young's Literal Translation

because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men;
1 List do Koryntian 1,25

World English Bible

Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.
1 List do Koryntian 1,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić