„spośród synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezdrasza 10,43

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Warszawska

Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Brzeska

Samymci wezwaniem tak Żydom jako i Grekom przepowiedamy Krystusa, moc Bożą i mądrość Bożą.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,24

Biblia Gdańska

Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
1 Koryntów 1,24

Biblia Tysiąclecia

dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
1 List do Koryntian 1,24

Biblia Jakuba Wujka

lecz samym wezwanym, i Żydom, i Grekom, Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą.
1 List do Koryntian 1,24

Nowa Biblia Gdańska

Ale dla samych powołanych, zarówno Żydów jak i Greków - Chrystusa, przejaw mocy Boga oraz mądrości Boga.
Pierwszy list do Koryntian 1,24

Biblia Przekład Toruński

Lecz dla samych powołanych i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa – moc Boga i mądrość Boga.
1 List do Koryntian 1,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.
I List do Koryntian 1,24

American Standard Version

but unto them that are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
1 List do Koryntian 1,24

Clementine Vulgate

ipsis autem vocatis Judis, atque Grcis Christum Dei virtutem, et Dei sapientia :
1 List do Koryntian 1,24

King James Version

But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
1 List do Koryntian 1,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτοις δε τοις κλητοις ιουδαιοις τε και ελλησιν χριστον θεου δυναμιν και θεου σοφιαν
1 List do Koryntian 1,24

Young's Literal Translation

and to those called -- both Jews and Greeks -- Christ the power of God, and the wisdom of God,
1 List do Koryntian 1,24

World English Bible

but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God.
1 List do Koryntian 1,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić