„Tedy rzekł Natan do króla: Cokolwiek jest w sercu twojem, idź, uczyń; bo Pan jest z tobą.”

Biblia Gdańska: 2 Samuelowa 7,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,22

Biblia Warszawska

Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,22

Biblia Brzeska

Gdyż i Żydowie cuda żądają, a Grekowie mądrości szukają.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,22

Biblia Gdańska

Gdyż i Żydowie się cudów domagają, a Grekowie mądrości szukają.
1 Koryntów 1,22

Biblia Tysiąclecia

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
1 List do Koryntian 1,22

Biblia Jakuba Wujka

Ponieważ i Żydowie cudów się domagają, i Grekowie mądrości szukają,
1 List do Koryntian 1,22

Nowa Biblia Gdańska

Więc kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają życiowej mądrości,
Pierwszy list do Koryntian 1,22

Biblia Przekład Toruński

A gdy Żydzi domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości,
1 List do Koryntian 1,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości.
I List do Koryntian 1,22

American Standard Version

Seeing that Jews ask for signs, and Greeks seek after wisdom:
1 List do Koryntian 1,22

Clementine Vulgate

Quoniam et Judi signa petunt, et Grci sapientiam qurunt :
1 List do Koryntian 1,22

King James Version

For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
1 List do Koryntian 1,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επειδη και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν
1 List do Koryntian 1,22

Young's Literal Translation

Since also Jews ask a sign, and Greeks seek wisdom,
1 List do Koryntian 1,22

World English Bible

For Jews ask for signs, Greeks seek after wisdom,
1 List do Koryntian 1,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić