„Nie sztychuje jej topazjusz z ziemie etiopskiej, ani jej zaważy złoto naczystsze.”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 28,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Warszawska

Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Brzeska

Abowiem gdyż w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupie przepowiedanie zachować wierzące.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Gdańska

Albowiem ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących,
1 Koryntów 1,21

Biblia Tysiąclecia

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.
1 List do Koryntian 1,21

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem iż w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić wierzące.
1 List do Koryntian 1,21

Nowa Biblia Gdańska

Bo skoro świat, przez mądrość, nie poznał Boga w mądrości Boga - Bóg postanawia zbawić wierzących poprzez głupotę ogłaszania.
Pierwszy list do Koryntian 1,21

Biblia Przekład Toruński

Skoro bowiem w mądrości Boga, świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu, przez głupie głoszenie zbawić wierzących.
1 List do Koryntian 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą.
I List do Koryntian 1,21

American Standard Version

For seeing that in the wisdom of God the world through its wisdom knew not God, it was God`s good pleasure through the foolishness of the preaching to save them that believe.
1 List do Koryntian 1,21

Clementine Vulgate

Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum : placuit Deo per stultitiam prdicationis salvos facere credentes.
1 List do Koryntian 1,21

King James Version

For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
1 List do Koryntian 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επειδη γαρ εν τη σοφια του θεου ουκ εγνω ο κοσμος δια της σοφιας τον θεον ευδοκησεν ο θεος δια της μωριας του κηρυγματος σωσαι τους πιστευοντας
1 List do Koryntian 1,21

Young's Literal Translation

for, seeing in the wisdom of God the world through the wisdom knew not God, it did please God through the foolishness of the preaching to save those believing.
1 List do Koryntian 1,21

World English Bible

For seeing that in the wisdom of God, the world through its wisdom didn't know God, it was God's good pleasure through the foolishness of the preaching to save those who believe.
1 List do Koryntian 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić