„Synowie Judowi: Her, i Onan; ale pomarli Her i Onan w ziemi Chananejskiej.”

Biblia Gdańska: 4 Mojżeszowa 26,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 4,4

Biblia Warszawska

Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.
1 List św. Piotra 4,4

Biblia Brzeska

A to się im zda coś obcego, iż wy nie biegacie z nimi ku temuż niemiernemu zbytkowi i bluźniąc.
1 List św. Piotra 4,4

Biblia Gdańska

Przetoż, że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to.
1 Piotra 4,4

Biblia Tysiąclecia

Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią.
1 List św. Piotra 4,4

Biblia Jakuba Wujka

W czym dziwują się, iż wy nie zbiegacie się ku temuż zbyteczności zamieszaniu, bluźniąc.
1 List św. Piotra 4,4

Nowa Biblia Gdańska

Przez to są wami zaskoczeni oraz rzucają oszczerstwa, ponieważ się nie zbiegacie na ten wylew rozwiązłości.
Pierwszy list spisany przez Piotra 4,4

Biblia Przekład Toruński

Przy tym dziwią się oni, że wy nie śpieszycie się razem z nimi do tego samego zalewu rozwiązłości, i bluźnią wam.
1 List Piotra 4,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
I List Piotra 4,4

American Standard Version

wherein they think strange that ye run not with [them] into the same excess of riot, speaking evil of [of]:
1 List Piotra 4,4

Clementine Vulgate

In quo admirantur non concurrentibus vobis in eamdem luxuri confusionem, blasphemantes.
1 List Piotra 4,4

King James Version

Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:
1 List Piotra 4,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες
1 List Piotra 4,4

Young's Literal Translation

in which they think it strange -- your not running with them to the same excess of dissoluteness, speaking evil,
1 List Piotra 4,4

World English Bible

They think it is strange that you don't run with them into the same excess of riot, blaspheming:
1 List Piotra 4,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić