„Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieszkę dobrą.”

Biblia Gdańska: Przypowieści Salomonowych 2,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 2,7

Biblia Warszawska

Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
1 List św. Piotra 2,7

Biblia Brzeska

Wam tedy jest poczciwością, którzy wierzycie, a nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten zstał się przedniejszym u węgłu.
1 List św. Piotra 2,7

Biblia Gdańska

Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną,
1 Piotra 2,7

Biblia Tysiąclecia

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła -
1 List św. Piotra 2,7

Biblia Jakuba Wujka

Wam tedy, wierzącym, cześć, a niewierzącym kamień, który odrzucili budujący, ten się zstał głową węgłową
1 List św. Piotra 2,7

Nowa Biblia Gdańska

Zatem dla was, wierzących - nagroda; ale dla niewierzących - kamień, który odrzucili budujący, Ten pojawił się na głowę kąta;
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,7

Biblia Przekład Toruński

Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych, ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia,
1 List Piotra 2,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym;
I List Piotra 2,7

American Standard Version

For you therefore that believe is the preciousness: but for such as disbelieve, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner;
1 List Piotra 2,7

Clementine Vulgate

Vobis igitur honor credentibus : non credentibus autem lapis, quem reprobaverunt dificantes : hic factus est in caput anguli,
1 List Piotra 2,7

King James Version

Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
1 List Piotra 2,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμιν ουν η τιμη τοις πιστευουσιν απειθουσιν δε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
1 List Piotra 2,7

Young's Literal Translation

to you, then, who are believing [is] the preciousness; and to the unbelieving, a stone that the builders disapproved of, this one did become for the head of a corner,
1 List Piotra 2,7

World English Bible

For you therefore who believe is the honor, but for such as are disobedient, "The stone which the builders rejected, Has become the chief cornerstone,"
1 List Piotra 2,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić