„Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.”

Biblia Gdańska: Przypowieści Salomonowych 23,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 2,6

Biblia Warszawska

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
1 List św. Piotra 2,6

Biblia Brzeska

Przeto też zamyka się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień, który ma być położon w naprzedniejszym węgle, wybrany i kosztowny, któremu kto uwierzy, nie będzie zawstydzon.
1 List św. Piotra 2,6

Biblia Gdańska

A przetoż mówi Pismo: Oto kładę na Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny; a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
1 Piotra 2,6

Biblia Tysiąclecia

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
1 List św. Piotra 2,6

Biblia Jakuba Wujka

Dla czego w piśmie stoi: Oto kładę w Syjonie kamień przedniejszy, narożny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzon.
1 List św. Piotra 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego w Piśmie zawarto: Oto kładę między Syjonem kamień narożny, wybrany, cenny; dzięki niemu wierzący nie zostanie skalany.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,6

Biblia Przekład Toruński

Dlatego i to zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny; a wierzący w Niego, z pewnością nie zostanie zawstydzony.
1 List Piotra 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
I List Piotra 2,6

American Standard Version

Because it is contained in scripture, Behold, I lay in Zion a chief corner stone, elect, precious: And he that believeth on him shall not be put to shame.
1 List Piotra 2,6

Clementine Vulgate

Propter quod continet Scriptura : Ecce pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum : et qui crediderit in eum, non confundetur.
1 List Piotra 2,6

King James Version

Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.
1 List Piotra 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο και περιεχει εν τη γραφη ιδου τιθημι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκτον εντιμον και ο πιστευων επ αυτω ου μη καταισχυνθη
1 List Piotra 2,6

Young's Literal Translation

Wherefore, also, it is contained in the Writing: `Lo, I lay in Zion a chief corner-stone, choice, precious, and he who is believing on him may not be put to shame;`
1 List Piotra 2,6

World English Bible

Because it is contained in scripture, "Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious: He who believes in him will not be put to shame."
1 List Piotra 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić