„Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?”

Biblia Warszawska: List św. Jakuba 4,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 2,16

Biblia Warszawska

Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga.
1 List św. Piotra 2,16

Biblia Brzeska

Jako wolni, a nie mając wolności; jako zasłony złości, ale jako słudzy Boży.
1 List św. Piotra 2,16

Biblia Gdańska

(Bądźcież) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży.
1 Piotra 2,16

Biblia Tysiąclecia

Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.
1 List św. Piotra 2,16

Biblia Jakuba Wujka

Jako wolni, a nie jakoby mając wolność zasłoną złości, ale jako słudzy Boży.
1 List św. Piotra 2,16

Nowa Biblia Gdańska

Jako wolni, ale nie jako ci, co mają złe występki pod osłoną wolności, lecz jako słudzy Boga.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,16

Biblia Przekład Toruński

Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę zła, ale jako niewolnicy Boga.
1 List Piotra 2,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.
I List Piotra 2,16

American Standard Version

as free, and not using your freedom for a cloak of wickedness, but as bondservants of God.
1 List Piotra 2,16

Clementine Vulgate

quasi liberi, et non quasi velamen habentes maliti libertatem, sed sicut servi Dei.
1 List Piotra 2,16

King James Version

As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
1 List Piotra 2,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως ελευθεροι και μη ως επικαλυμμα εχοντες της κακιας την ελευθεριαν αλλ ως δουλοι θεου
1 List Piotra 2,16

Young's Literal Translation

as free, and not having the freedom as the cloak of the evil, but as servants of God;
1 List Piotra 2,16

World English Bible

as free, and not using your freedom for a cloak of wickedness, but as bondservants of God.
1 List Piotra 2,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić