„Aby starszy byli trzeźwi, poważni, opatrzni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Tytusa 2,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 1,18

Biblia Warszawska

Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
1 List św. Piotra 1,18

Biblia Brzeska

Wiedząc, iż nie skażonymi rzeczami: śrebrem abo złotem jesteście wybawieni od próżnego obcowania waszego, któreście podane wzięli od ojców,
1 List św. Piotra 1,18

Biblia Gdańska (1632)

Wiedząc, iż nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego.
1 Piotra 1,18

Biblia Gdańska (1881)

Wiedząc, iż nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego.
1 Piotra 1,18

Biblia Tysiąclecia

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
1 List św. Piotra 1,18

Biblia Jakuba Wujka

Wiedząc, iż nie skazitelnemi złotem abo srebrem jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego ojcowskiego podania,
1 List św. Piotra 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Wiedząc, że z waszego próżnego, przekazanego wam przez przodków sposobu życia, zostaliście wykupieni nie tymi przemijającymi rzeczami - srebrem lub złotem,
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,18

Biblia Przekład Toruński

Wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców,
1 List Piotra 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
I List Piotra 1,18

American Standard Version

knowing that ye were redeemed, not with corruptible things, with silver or gold, from your vain manner of life handed down from your fathers;
1 List Piotra 1,18

Clementine Vulgate

Scientes quod non corruptibilibus, auro vel argento, redempti estis de vana vestra conversatione patern traditionis :
1 List Piotra 1,18

King James Version

Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;
1 List Piotra 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειδοτες οτι ου φθαρτοις αργυριω η χρυσιω ελυτρωθητε εκ της ματαιας υμων αναστροφης πατροπαραδοτου
1 List Piotra 1,18

Young's Literal Translation

having known that, not with corruptible things -- silver or gold -- were ye redeemed from your foolish behaviour delivered by fathers,
1 List Piotra 1,18

World English Bible

knowing that you were redeemed, not with corruptible things, with silver or gold, from the useless way of life handed down from your fathers,
1 List Piotra 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić