„I stanął Ezdrasz nauczony w Piśmie na kazalnicy, którą byli zgotowali na to, a podle niego stał Matytyjasz, i Sema, i Ananijasz, i Uryjasz, i Helkijasz, i Maasyjasz, po prawej ręce jego, a po lewej ręce jego Fedajasz, i Misael, i Malchyjasz, i Chasum, i Chasbadana, Zacharyjasz i Mesullam.”

Biblia Gdańska: Nehemijaszowa 8,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 5,9

Biblia Warszawska

Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu.
1 List św. Jana 5,9

Biblia Brzeska

Jesli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże więcszeć jest, abowiem toć jest świadectwo Boże, które świadczył o Synie swym.
1 List św. Jana 5,9

Biblia Gdańska

Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim.
1 Jana 5,9

Biblia Tysiąclecia

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
1 List św. Jana 5,9

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże więtsze jest, abowiem to jest świadectwo Boże, które więtsze jest, iż świadczył o synie swym.
1 List św. Jana 5,9

Nowa Biblia Gdańska

Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to przecież większe jest świadectwo Boga. Gdyż to jest świadectwo Boga, że zaświadczył o swoim Synu.
Pierwszy list spisany przez Jana 5,9

Biblia Przekład Toruński

Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu.
1 List Jana 5,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
1 List Jana 5,9

American Standard Version

If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for the witness of God is this, that he hath borne witness concerning his Son.
1 List Jana 5,9

Clementine Vulgate

Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus est : quoniam hoc est testimonium Dei, quod majus est, quoniam testificatus est de Filio suo.
1 List Jana 5,9

King James Version

If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
1 List Jana 5,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει την μαρτυριαν των ανθρωπων λαμβανομεν η μαρτυρια του θεου μειζων εστιν οτι αυτη εστιν η μαρτυρια του θεου ην μεμαρτυρηκεν περι του υιου αυτου
1 List Jana 5,9

Young's Literal Translation

If the testimony of men we receive, the testimony of God is greater, because this is the testimony of God that He hath testified concerning His Son.
1 List Jana 5,9

World English Bible

If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is God's testimony which he has testified concerning his Son.
1 List Jana 5,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić