„Jeśli nie błogosławiły mi jego biodra i nie zagrzewał się wełną moich owiec;”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ijoba 31,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,7

Biblia Warszawska

Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
1 List św. Jana 4,7

Biblia Brzeska

Namilejszy! Miłujmy jedni drugie, abowiem miłość jest z Boga. Ktokolwiek miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
1 List św. Jana 4,7

Biblia Gdańska

Najmilsi! miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga.
1 Jana 4,7

Biblia Tysiąclecia

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
1 List św. Jana 4,7

Biblia Jakuba Wujka

Namilejszy, miłujmy się zobopólnie, bo miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.
1 List św. Jana 4,7

Nowa Biblia Gdańska

Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,7

Biblia Przekład Toruński

Umiłowani! Miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; a każdy kto miłuje, z Boga jest zrodzony i zna Boga.
1 List Jana 4,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
1 List Jana 4,7

American Standard Version

Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is begotten of God, and knoweth God.
1 List Jana 4,7

Clementine Vulgate

Carissimi, diligamus nos invicem : quia caritas ex Deo est. Et omnis qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum.
1 List Jana 4,7

King James Version

Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
1 List Jana 4,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγαπητοι αγαπωμεν αλληλους οτι η αγαπη εκ του θεου εστιν και πας ο αγαπων εκ του θεου γεγεννηται και γινωσκει τον θεον
1 List Jana 4,7

Young's Literal Translation

Beloved, may we love one another, because the love is of God, and every one who is loving, of God he hath been begotten, and doth know God;
1 List Jana 4,7

World English Bible

Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God, and knows God.
1 List Jana 4,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić