„Nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrwożyć, czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 2,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,4

Biblia Warszawska

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
1 List św. Jana 4,4

Biblia Brzeska

Wy jesteście z Boga, synaczkowie! I zwyciężyliście je, bo mocniejszy jest ten, który w was jest, niż który na świecie.
1 List św. Jana 4,4

Biblia Gdańska (1632)

Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.
1 Jana 4,4

Biblia Gdańska (1881)

Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.
1 Jana 4,4

Biblia Tysiąclecia

Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
1 List św. Jana 4,4

Biblia Jakuba Wujka

Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście go, gdyż więtszy jest ten, co w was jest, niż co na świecie.
1 List św. Jana 4,4

Nowa Biblia Gdańska

Wy jesteście z Boga, dzieci, zatem ich zwyciężyliście; bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,4

Biblia Przekład Toruński

Wy dzieciątka jesteście z Boga i zwyciężyliście ich; bo Ten, który jest w was, większy jest od tego, który jest w świecie.
1 List Jana 4,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.
1 List Jana 4,4

American Standard Version

Ye are of God, [my] little children, and have overcome them: because greater is he that is in you than he that is in the world.
1 List Jana 4,4

Clementine Vulgate

Vos ex Deo estis filioli, et vicistis eum, quoniam major est qui in vobis est, quam qui in mundo.
1 List Jana 4,4

King James Version

Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
1 List Jana 4,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις εκ του θεου εστε τεκνια και νενικηκατε αυτους οτι μειζων εστιν ο εν υμιν η ο εν τω κοσμω
1 List Jana 4,4

Young's Literal Translation

Ye -- of God ye are, little children, and ye have overcome them; because greater is He who [is] in you, than he who is in the world.
1 List Jana 4,4

World English Bible

You are of God, little children, and have overcome them; because greater is he who is in you than he who is in the world.
1 List Jana 4,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić