„Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,3

Biblia Warszawska

Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
1 List św. Jana 4,3

Biblia Brzeska

Ale którykolwiek duch nie wyznawa, iż Jezus Krystus przyszedł w ciele, ten z Boga nie jest, ale ten jest duch on antykrystów, o którymeście słyszeli, iż przyjdzie i już jest na świecie.
1 List św. Jana 4,3

Biblia Gdańska (1632)

Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.
1 Jana 4,3

Biblia Gdańska (1881)

Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.
1 Jana 4,3

Biblia Tysiąclecia

Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
1 List św. Jana 4,3

Biblia Jakuba Wujka

a każdy duch, który rozwięzuje Jezusa, z Boga nie jest; a ten jest Antychryst, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.
1 List św. Jana 4,3

Nowa Biblia Gdańska

A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze - nie jest z Boga; jest to więc duch antychrystusa o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,3

Biblia Przekład Toruński

A wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, nie jest z Boga; to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
1 List Jana 4,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.
1 List Jana 4,3

American Standard Version

and every spirit that confesseth not Jesus is not of God: and this is the [spirit] of the antichrist, whereof ye have heard that it cometh; and now it is in the world already.
1 List Jana 4,3

Clementine Vulgate

et omnis spiritus qui solvit Jesum, ex Deo non est, et hic est antichristus, de quo audistis quoniam venit, et nunc jam in mundo est.
1 List Jana 4,3

King James Version

And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
1 List Jana 4,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και παν πνευμα ο μη ομολογει τον ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου ουκ εστιν και τουτο εστιν το του αντιχριστου ο ακηκοατε οτι ερχεται και νυν εν τω κοσμω εστιν ηδη
1 List Jana 4,3

Young's Literal Translation

and every spirit that doth not confess Jesus Christ in the flesh having come, of God it is not; and this is that of the antichrist, which ye heard that it doth come, and now in the world it is already.
1 List Jana 4,3

World English Bible

and every spirit who doesn't confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is the spirit of the antichrist, of whom you have heard that it comes. Now it is in the world already.
1 List Jana 4,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić