„Odpowiedział Jezus: Onci jest, któremu ja pomoczywszy sztuczkę chleba podam, a rozmoczywszy podał sztuczkę synowi Szymonowemu, Iskariotowi.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Jana 13,26

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,2

Biblia Warszawska

Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
1 List św. Jana 4,2

Biblia Brzeska

Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznawa, iż Jezus Krystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
1 List św. Jana 4,2

Biblia Gdańska (1632)

Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.
1 Jana 4,2

Biblia Gdańska (1881)

Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.
1 Jana 4,2

Biblia Tysiąclecia

Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
1 List św. Jana 4,2

Biblia Jakuba Wujka

Po tym znać Ducha Bożego: każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
1 List św. Jana 4,2

Nowa Biblia Gdańska

W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze - jest z Boga.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,2

Biblia Przekład Toruński

Ducha Bożego poznajecie po tym: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, jest z Boga.
1 List Jana 4,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
1 List Jana 4,2

American Standard Version

Hereby know ye the Spirit of God: every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
1 List Jana 4,2

Clementine Vulgate

In hoc cognoscitur Spiritus Dei : omnis spiritus qui confitetur Jesum Christum in carne venisse, ex Deo est :
1 List Jana 4,2

King James Version

Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
1 List Jana 4,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τουτω γινωσκετε το πνευμα του θεου παν πνευμα ο ομολογει ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου εστιν
1 List Jana 4,2

Young's Literal Translation

in this know ye the Spirit of God; every spirit that doth confess Jesus Christ in the flesh having come, of God it is,
1 List Jana 4,2

World English Bible

By this you know the Spirit of God: every spirit who confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God,
1 List Jana 4,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić