„I będzie siedział pławiąc i czyściąc śrebro, oczyści Lewity lejąc je jako złoto i jako śrebro, a będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości.”

Biblia Brzeska: Księga Malachiasza 3,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,19

Biblia Warszawska

Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
1 List św. Jana 4,19

Biblia Brzeska

My go miłujemy, abowiem on nas pierwszy umiłował.
1 List św. Jana 4,19

Biblia Gdańska (1632)

My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował.
1 Jana 4,19

Biblia Gdańska (1881)

My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował.
1 Jana 4,19

Biblia Tysiąclecia

My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
1 List św. Jana 4,19

Biblia Jakuba Wujka

My tedy miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłował.
1 List św. Jana 4,19

Nowa Biblia Gdańska

My go miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,19

Biblia Przekład Toruński

My Go miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował.
1 List Jana 4,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
1 List Jana 4,19

American Standard Version

We love, because he first loved us.
1 List Jana 4,19

Clementine Vulgate

Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos.
1 List Jana 4,19

King James Version

We love him, because he first loved us.
1 List Jana 4,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ημεις αγαπωμεν αυτον οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας
1 List Jana 4,19

Young's Literal Translation

we -- we love him, because He -- He first loved us;
1 List Jana 4,19

World English Bible

We love Him, because he first loved us.
1 List Jana 4,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić