„Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List Piotra 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,18

Biblia Warszawska

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
1 List św. Jana 4,18

Biblia Brzeska

Nie masz ci bojaźni w miłości. Zupełna miłość precz wyrzuca bojaźń, abowiem bojaźń ma udręczenie. A kto się boi, nie jest ci zupełny w miłości.
1 List św. Jana 4,18

Biblia Gdańska (1632)

Nie maszci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń: bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
1 Jana 4,18

Biblia Gdańska (1881)

Nie maszci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń: bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
1 Jana 4,18

Biblia Tysiąclecia

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
1 List św. Jana 4,18

Biblia Jakuba Wujka

W bojaźni nie masz miłości: ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
1 List św. Jana 4,18

Nowa Biblia Gdańska

W miłości nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Gdyż strach zawiera udrękę, a kto się boi - nie jest doskonały w miłości.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,18

Biblia Przekład Toruński

W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość wyrzuca bojaźń na zewnątrz, gdyż bojaźń drży przed karą; a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
1 List Jana 4,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
1 List Jana 4,18

American Standard Version

There is no fear in love: but perfect love casteth out fear, because fear hath punishment; and he that feareth is not made perfect in love.
1 List Jana 4,18

Clementine Vulgate

Timor non est in caritate : sed perfecta caritas foras mittit timorem, quoniam timor pnam habet : qui autem timet, non est perfectus in caritate.
1 List Jana 4,18

King James Version

There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
1 List Jana 4,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη
1 List Jana 4,18

Young's Literal Translation

fear is not in the love, but the perfect love doth cast out the fear, because the fear hath punishment, and he who is fearing hath not been made perfect in the love;
1 List Jana 4,18

World English Bible

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear has punishment. He who fears is not made perfect in love.
1 List Jana 4,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić