„A wszyscy, którzy zasiadali w Radzie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 6,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,17

Biblia Warszawska

W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
1 List św. Jana 4,17

Biblia Brzeska

Tym ci się wypełniła miłość w nas, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jestechmy na tym świecie.
1 List św. Jana 4,17

Biblia Gdańska (1632)

W tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
1 Jana 4,17

Biblia Gdańska (1881)

W tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
1 Jana 4,17

Biblia Tysiąclecia

Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.
1 List św. Jana 4,17

Biblia Jakuba Wujka

W tym wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest i my jesteśmy na tym świecie.
1 List św. Jana 4,17

Nowa Biblia Gdańska

Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość w dniu oceny, że jaki on jest - tacy i my jesteśmy na tym świecie.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,17

Biblia Przekład Toruński

W tym miłość jest doprowadzona do pełni w nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu; bo tak jak On jest i my jesteśmy w tym świecie.
1 List Jana 4,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
1 List Jana 4,17

American Standard Version

Herein is love made perfect with us, that we may have boldness in the day of judgment; because as he is, even so are we in this world.
1 List Jana 4,17

Clementine Vulgate

In hoc perfecta est caritas Dei nobiscum, ut fiduciam habeamus in die judicii : quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo.
1 List Jana 4,17

King James Version

Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
1 List Jana 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τουτω τετελειωται η αγαπη μεθ ημων ινα παρρησιαν εχωμεν εν τη ημερα της κρισεως οτι καθως εκεινος εστιν και ημεις εσμεν εν τω κοσμω τουτω
1 List Jana 4,17

Young's Literal Translation

In this made perfect hath been the love with us, that boldness we may have in the day of the judgment, because even as He is, we -- we also are in this world;
1 List Jana 4,17

World English Bible

In this love has been made perfect with us, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, even so are we in this world.
1 List Jana 4,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić