„I rzekł: Tak mówi Pan: Poczyńcie w tym potoku gęste doły.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 3,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,16

Biblia Warszawska

A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
1 List św. Jana 4,16

Biblia Brzeska

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bógci jest miłość, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
1 List św. Jana 4,16

Biblia Gdańska

I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
1 Jana 4,16

Biblia Tysiąclecia

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1 List św. Jana 4,16

Biblia Jakuba Wujka

I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłość: a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
1 List św. Jana 4,16

Nowa Biblia Gdańska

Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości - mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,16

Biblia Przekład Toruński

A my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma wobec nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1 List Jana 4,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
1 List Jana 4,16

American Standard Version

And we know and have believed the love which God hath in us. God is love; and he that abideth in love abideth in God, and God abideth in him.
1 List Jana 4,16

Clementine Vulgate

Et nos cognovimus, et credidimus caritati, quam habet Deus in nobis. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.
1 List Jana 4,16

King James Version

And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
1 List Jana 4,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω
1 List Jana 4,16

Young's Literal Translation

and we -- we have known and believed the love, that God hath in us; God is love, and he who is remaining in the love, in God he doth remain, and God in him.
1 List Jana 4,16

World English Bible

We know and have believed the love which God has in us. God is love, and he who remains in love remains in God, and God remains in him.
1 List Jana 4,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić