„Gdy Izrael przez lat trzysta mieszkał w Cheszbonie i w miejscowościach przynależnych, w Aroerze i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemuście go wówczas nie wyparli?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sędziów 11,26

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,15

Biblia Warszawska

Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
1 List św. Jana 4,15

Biblia Brzeska

Kto by kolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
1 List św. Jana 4,15

Biblia Gdańska (1632)

Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
1 Jana 4,15

Biblia Gdańska (1881)

Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
1 Jana 4,15

Biblia Tysiąclecia

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
1 List św. Jana 4,15

Biblia Jakuba Wujka

Kto by kolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
1 List św. Jana 4,15

Nowa Biblia Gdańska

Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga - Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,15

Biblia Przekład Toruński

Ktokolwiek wyznałby, że Jezus jest Synem Boga, w nim trwa Bóg, a on w Bogu.
1 List Jana 4,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
1 List Jana 4,15

American Standard Version

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God abideth in him, and he in God.
1 List Jana 4,15

Clementine Vulgate

Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus est Filius Dei, Deus in eo manet, et ipse in Deo.
1 List Jana 4,15

King James Version

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
1 List Jana 4,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος αν ομολογηση οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου ο θεος εν αυτω μενει και αυτος εν τω θεω
1 List Jana 4,15

Young's Literal Translation

whoever may confess that Jesus is the Son of God, God in him doth remain, and he in God;
1 List Jana 4,15

World English Bible

Whoever will confess that Jesus is the Son of God, God remains in him, and he in God.
1 List Jana 4,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić