„Zdumiejcie się a zadziwujcie się, chwiejcie się a cholebcie się, upijcie się, a nie winem, taczajcie się, a nie od opilstwa!”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Izajasza 29,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,14

Biblia Warszawska

A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
1 List św. Jana 4,14

Biblia Brzeska

A myśmy widzieli i świadczemy, iż Ociec posłał Syna, aby był zbawicielem świata.
1 List św. Jana 4,14

Biblia Gdańska

A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
1 Jana 4,14

Biblia Tysiąclecia

My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
1 List św. Jana 4,14

Biblia Jakuba Wujka

A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ociec posłał Syna swego Zbawicielem świata.
1 List św. Jana 4,14

Nowa Biblia Gdańska

A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna - Zbawcę świata.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,14

Biblia Przekład Toruński

A my widzieliśmy i zaświadczymy, że Ojciec posłał Syna, jako Zbawiciela świata.
1 List Jana 4,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
1 List Jana 4,14

American Standard Version

And we have beheld and bear witness that the Father hath sent the Son [to be] the Saviour of the world.
1 List Jana 4,14

Clementine Vulgate

Et vos vidimus, et testificamur quoniam Pater misit Filium suum Salvatorem mundi.
1 List Jana 4,14

King James Version

And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
1 List Jana 4,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ημεις τεθεαμεθα και μαρτυρουμεν οτι ο πατηρ απεσταλκεν τον υιον σωτηρα του κοσμου
1 List Jana 4,14

Young's Literal Translation

And we -- we have seen and do testify, that the Father hath sent the Son -- Saviour of the world;
1 List Jana 4,14

World English Bible

We have seen and testify that the Father has sent the Son as the Savior of the world.
1 List Jana 4,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić